Wanneer spreekt men van een gedragsprobleem?
Het is beter om te spreken van probleemgevend gedrag. Want of een bepaald gedrag een probleem is, is vaak afhankelijk van de situatie waarin een hond leeft. Bijvoorbeeld: een hond die een terrein moet bewaken, moet blaffen. In een flat kan een hond die veel blaft zeer hinderlijk zijn.

Dus: er is sprake van een probleem als de eigenaar van de hond of de omgeving het als zodanig ervaart.

Waardoor ontstaan gedragsproblemen?
Mensen en honden spreken verschillende talen waardoor heel gemakkelijk misverstanden ontstaan. Verder zijn de verwachtingen waaraan een hond moet voldoen hoog; hij moet vriendelijk zijn tegen tante Truus als die op bezoek komt, maar moet wel inbrekers afschrikken. Hij moet een speelkameraadje voor de kinderen, die alles met hem moeten kunnen doen, maar we willen niet dat hij achter de kinderen aanrent. Hij moet rustig zijn, maar wel willen spelen als wij dat willen. Hij moet altijd luisteren, maar we willen geen slaafse kruiper.

Gedragsproblemen aanpakken
Allereerst is het verstandig om naar een dierenarts te gaan om een lichamelijk probleem uit te sluiten. Ook is een deel van de problemen op te lossen door een opvoedingscursus met de hond te volgen.
Maar er zijn ook problemen die niet te verhelpen zijn binnen de reguliere gehoorzaamheidscursussen. Bijvoorbeeld omdat de hond de lessen te veel zou verstoren door agressief gedrag, of doordat het probleemgedrag gebonden is aan de thuissituatie. Naast agressie gaat het bijvoorbeeld om verlatingsangst (niet alleen kunnen zijn), onzindelijkheid, vernielzucht en angstgedrag. Voor deze gevallen kan een persoonlijk gedragsadvies en één op één begeleiding uitkomst bieden.

Hieronder wordt een beschrijving gegeven hoe de meeste erkende gedragstherapeuten / gedragsdeskundige werken. Kijk voor een vertrouwd adres bij de Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor honden.

Aanpak
Het probleemgedrag wordt systematisch geanalyseerd. Pas als de oorzaak van het probleem bekend is dan kan gericht een therapie worden ingesteld. Deze therapie is specifiek afgestemd op de eigenaar en de hond, omdat iedere mens-hond relatie uniek is.

Hoe lang duurt zo’n traject?
De duur is afhankelijk van de van het probleem en hoe lang de hond het probleemgedrag al vertoont. De meeste problemen kunnen volstaan met één consult en twee vervolgafspraken met aansluitend telefonische coaching. Een enkele keer zijn meerdere vervolgafspraken nodig. Hoeveel begeleiding men na afloop nog nodig heeft hangt onder andere af van de hoeveelheid trainingservaring van de eigenaar en de complexiteit van het probleem of de problemen.

Procedure
Na het maken van een afspraak, ontvang je een intakeformulier, dat je ingevuld terugstuurt. Eventueel kun je een video-opname te maken van het probleemgedrag van je hond. Zo kan de gedragsdeskundige zich voor bereiden op het eerste bezoek bij je thuis.
In het eerste gesprek wordt de oorzaak van het probleemgedrag achterhaalt. De antwoorden op het vragenformulier en de eventuele video worden besproken. Bovendien wordt je hond geobserveerd en stelt de gedragsdeskundige een diagnose. Ter ondersteuning van de diagnose kan er een gedragstest gedaan worden.

Plan van aanpak
Samen met de cliënt kijkt de gedragsdeskundige naar de mogelijkheden om ander gedrag van de hond aan te leren. De adviezen krijg je soms ook op papier.
Afhankelijk van het probleem, maken cliënt en gedragsdeskundige één of meerdere vervolgafspraken. Hierin wordt de aanpak geëvalueerd en zonodig aangepast.

Dierenarts
Een gedragsdeskundige werkt vaak op verwijzing van dierenartsen en houd hen op de hoogte van het verloop van de therapie. Ook als je niet via uw dierenarts bij een gedragsdeskundige komt, gaat hij altijd na of er een lichamelijke oorzaak kan zijn voor het gedrag van je hond. Bij twijfel wordt je eerst verwezen naar je dierenarts.

Wacht niet te lang met het inroepen van deskundige hulp; hoe langer een probleem bestaat, hoe meer tijd het kan kosten om het op te lossen.

Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen, bel of mail voor vrijblijvende informatie.
Meer informatie over een persoonlijk gedragsadvies van Alexandra Wilkinson vindt je hier.