Individuele afspraak – Gedragsconsult / Privéles

Annulering van een individuele afspraak kan schriftelijk (per e-mail) te worden gedaan via het contactformulier of telefonisch.
Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, brengen wij 1,5 uur in rekening. Dit geldt ook wanneer u niet verschijnt op de gemaakte afspraak.

Op een individuele afspraak is onze Privacyverklaring van toepassing.


Cursussen

Inschrijving

Deze algemene inschrijf- en annuleringsvoorwaarden gelden voor cursussen.

 • Inschrijving vindt schriftelijk plaats, d.m.v. het invullen en terugsturen van het inschrijfformulier dat u per email ontvangt.
 • Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de gehele cursus.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van de inschrijving en betaling.
 • Middels uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

Annulering en restitutie

 • Na inschrijving bent u gedurende 14 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden. Wanneer de cursus binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 • Bij annulering van uw inschrijving voor cursus tot twee weken voor aanvang van de training/workshop, wordt te allen tijde € 30,- aan administratie-, reserveringskosten in rekening gebracht. U ontvangt uw betaling onder aftrek van deze kosten van ons terug.
 • Annuleert u binnen twee weken voor aanvang van de cursus, dan brengen wij de helft van het totale factuurbedrag in rekening en ontvangt u de andere helft van ons terug.
 • Annuleert u binnen 48 uur voor aanvang of tijdens de cursus, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.
 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de cursus niet door kan gaan, wordt door KaiZen uiteraard het volledige door u betaalde bedrag gerestitueerd.
 • Door u reeds aan KaiZen betaalde bedragen, waarop u door annulering onzer- of uwerzijds conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door KaiZen binnen veertien dagen na annuleringsdatum aan u gerestitueerd.
 • Bij ziekte of plotselinge verhindering van de trainer(s) behoudt KaiZen zich het recht voor andere gekwalificeerde trainer(s) in te zetten.

Wachtlijst

 • Bij over-intekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt steeds de eerst volgende persoon van de wachtlijst benaderd.

Bewijs van deelname

 • Deelnemers kunnen een schriftelijk verzoek indienen voor een bewijs van deelname, mits men aan het volledige programma heeft deelgenomen.

Copy-, beeld- en geluidsrecht

 • Het is de deelnemers niet toegestaan beeld- of geluidopnames te maken van de lessen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de trainer ter plaatse.

Gezondheid van deelnemers

 • Deelnemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving en de gezondheid van henzelf en hun hond.

Lezingen en Workshops

Inschrijving

 • Inschrijving vindt schriftelijk plaats, d.m.v. het inschrijfsysteem op onze website.
 • Inschrijving is op naam, persoonsgebonden en bindend.
 • Bij eventuele meerdere inschrijvingen tegelijkertijd zijn per persoon de persoonsgegevens vereist en bindend.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van de inschrijving en betaling.
 • Middels uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

Bevestiging, betaling en facturering

 • Na uw inschrijving én betaling ontvangt u per e-mail een bewijs van inschrijving.

Annulering

 • Annuleren is uitsluitend schriftelijk (per e-mail) via het contactformulier.
 • Deelname kan vóór 31 kalenderdagen voor de aanvangsdatum kosteloos worden geannuleerd. Daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd en wordt het bedrag niet aan u gerestitueerd. Wel kunt u een andere persoon op vertoon van ùw entreebewijs uw plaats laten innemen.
 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de workshop of lezing niet door kan gaan, wordt door KaiZen uiteraard het volledige door u betaalde bedrag teruggestort.
 • Bij annulering conform deze voorwaarden wordt een eventueel door u betaald bedrag dat in aanmerking komt voor restitutie binnen 14 dagen na annulering door ons aan u gerestitueerd.

Wachtlijst

 • Bij overtekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum.
 • U krijgt bericht van plaatsing op de wachtlijst. Mocht u op de wachtlijst staan en een vrijgekomen plaats u aangeboden worden, dan bent u op dat moment vrij om te beslissen of u zich daadwerkelijk wilt inschrijven of niet.

Bewijs van deelname

 • Er worden bij de lezingen en workshops geen bewijs van deelname uitgereikt.

Copy- beeld- en geluidsrecht

 • Het is de deelnemers niet toegestaan beeld of geluidsopnames te maken van de workshop of lezing.

Gezondheid van deelnemers

 • Deelnemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving en gezondheid.

 

Alexandra Wilkinson, Ede, 15/11/2018